Browsing: 廣告商

收到租用邀請後要怎樣做?

呢度廣告明白廣告主事務繁忙,若要花額外時間處理租用事宜,將加大日常工作量。故此,呢度廣告設立一站式網上平台,由放租廣告位到購買租用服務全部可以在網上辦妥。廣告主無須為此費神,出租過程由呢度廣告完全代勞。